Trang chủ Tin tức Cập nhật tiến độ dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 08-09-2020

Cập nhật tiến độ dự án Mỹ Đình Pearl đến ngày 08-09-2020

Thế là Mỹ Đình Pearl đã xây được một nửa chặng đường rồi quý khách hàng, ngày  nhận nhà không còn xa nữa hiện tại đến ngày 11-09-2017 cùng sự nỗ lực của nhà thầu PHUC HƯNG HOLDDING dự án đã xây đến tầng 23 vượt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Đây cũng là tiền đề để chúng tôi cam kết bàn giao đúng tiến độ cho khách hàng.

Bài viết liên quan